Steffen

Maler Viborg

Opgavebeskrivelse
Maling af døre og vinduer udvendigt. Se vedlagte fotos Maling af alle døre og vinder på vedlagte fotos, inkl. sprosser, rammer, karme mv. Males i samme farve og nuance, som eksisterende (hvid, farvekode RAL 9010 ) Alle døre kan males stående på jorden. Vinduer er i 1. sals højde. I alt skal der males: 2 terrasse-fløjdøre (ved jorden) 2 entredøre (ved jorden) Alle vinduer på fotos (1. sals højde) Alle trædele males, herunder sprosser, karme, rammer mv. Der males når dørene/vinduerne er lukkede, dvs. der skal ikke males trædele, som kun kan tilgås med åbne vinduer/døre. Gummilister, dryplister og glas/ruder mv. males ikke. Maler sørger selv for at male ved korrekt fugtighedsprocent i træet Maler sørger for korrekt forberedelse af træværk herunder men ikke begrænset til afrensning af gammel maling, slibning mv. Maler står selv for i nødvendigt omfang: grundrens og afrensning af alger og skidt, evt. afrens af tidligere maling mv. og sørger selv for evt. slibning af træværk forinden bemaling Maler leverer selv lift/stige/stillads (skal være inkluderet i tilbuddet) Stillads og stige kan placeres lodret vinduerne på 1. salg men lift kan ikke. Kontakt for klarlægning af afstand, som lift kan stilles i, hvis der ønskes anvendt lift. Der skal anvendes trykplader og anden beskyttelse af underlaget ved brug af både sitllads og lfit. Ved brug af stige eller stillads skal underlaget (træterrasse) beskyttes. Træterrassen er nymalet og skal derfor beskyttes. Evt. skader på træterrasse skal undgås eller erstattes. Maler sørger selv for grundig afdækning. Al spild stænk mv. skal undgås eller afrenses/fjernes inden opgaven afleveres. Der må ikke stænkes/spildes på andre flader. Maler leverer alle materialer herunder afdækning, maling, redskaber mv. I tilbuddet bedes specificeret hvilken slags maling, der vil blive anvendt samt ,om der påtænkes anvendt stige, stillads og/eller lift. Der er tidligere anvendt vinduesmaling med glans 40 og farvekode RAL 9010 Tilbuddet deles op i 2: Et tilbud inkl. ALLE døre og vinduer på vedlagte fotos Et andet tilbud på kun vinduet indenfor rød cirkel. Garanti (oplys om der leveres garanti på arbejdet og i så fald hvilken garanti) I tilbuddet angives vurdering af, om det kan lade sig gøre at få malet i år inden vinteren sætter ind, i forhold til fugtighed i træet, luftfugtighed og luftemperatur, vejr mv. Tilbuddet skal være inklusiv alt.
Oprettet 16.10.2023
Kategori Maler
Ønskes påbegyndt Inden for 30 dage
Hvad skal males? Udvendig bolig
Hvad skal males? andet
Hvad skal der males på? Træ
Hvor mange kvadratmeter skal males?
Vedhæftede filer